Catatan Ibu

Isnin, 20 Januari 2014

Qaseh Gold

Alhamdulillah

Qaseh Gold telah menjadi pilihan ramai..Mulanya Tini consume untuk kegunaan sekeluarga.
Rasanya sangat sedap..manis-manis kurma.. 
Mudah sangat nak minum, 2 sudu makan, 2 kali sehari :)
Ramai yang tertanya-tanya, apa istimewanya Qaseh Gold?

Maklumat lanjut mengenai IMP (Amalan Pengilangan Islamik) 

Sejarah IMP

========
Memandangkan betapa perlunya umat Islam mempunyai satu "Standard" sendiri, maka satu piawaian IMP (Islamic Manufacturing Practice) yang menghasilkan produk bertaraf "HALAALAN THOYYIBA“ telah diwujudkan sejak tahun 2005. Sebuah kilang yang bertaraf GMP telah ditubuhkan sebagai satu model Pengilangan IMP. Kaedah pengilangan IMP yang mematuhi tuntutan hukum-hukum dalam Islam telah dijalankan di kilang tersebut. Produk hasil pengilangan ini dijamin kesuciannya bukan sahaja dari sudut lahiriah tetapi juga dari sudut rohaniah.

Apakah IMP dan Apakah IMP (Pengilangan)?
===========================
Secara umumnya pengilangan GMP begitu biasa di kalangan industri pengilangan. GMP ialah pensijilan yang mendapat pengiktirafan dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan Malaysia. Sementara IMP pula ialah suatu piawaian yang bertaraf "HALALAN THOYYIBA"; iaitu suatu proses pengilangan yang bukan sahaja suci dari sudut Fizikalnya (yakni tidak ada bahan-bahan haram ataupun kontiminasi dengan bahan-bahan haram) malahan juga suci dari sudut ruhaniahnya. Maknanya tangan-tangan yang memproses produk-produk juga suci dan halal iaitulah Islam.

IMP akan merangkumi semua proses di bawah untuk memastikan piawaiannya bukan sahaja memenuhi kehendak islam malah juga mematuhi peraturan-peraturan dan piawaian lain yang ditetapkan seperti:
1. IMP - Islamic Manufacturing Practice
2. GMP - Good Manufacturing Practice
3. HACCP – Persijilan dari Eropah
4. ISO9002
5. Halal

Perbezaan IMP & GMP
==============
Secara umumnya adalah satu proses pengilangan yang mementingkan kebersihan yang tinggi supaya produk yang di hasilkan tidak ada kontiminasi bakteria seperti E-coli, Salmonella atau sebagainya. GMP ialah persijilan yang mendapat pengiktirafan dari Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan Malaysia (BPFK).

IMP: ialah suatu piawaian yang bertaraf "HALALAN THOYYIBA“ sejak tahun 2005. Proses pengilangan yang bukan sahaja suci dari sudut Fisikalnya. “Yakni tidak ada bahan-bahan haram ataupun kontiminasi dengan bahan-bahan haram”. Malahan juga suci dari sudut rohaniahnya. Maknanya tangan-tangan yang memproses produk-produk juga suci dan halal.
Maksud Hadis : “ Halal itu jelas dan haram itu pun jelas. Di antara keduanya itu ada perkara yang samar (syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya……”

Proses Pengilangan IMP
===============
Proses Pengilangan IMP Proses pengilangan terbahagi kepada 3:
1) Pengusaha
2) Situasi Kilang & Bahan Mentah
3) Pekerja

Pengusaha IMP
=========
Pengusaha yang ingin melibatkan diri dalam pembuatan produk berasaskan Halalan Thoyyiba mestilah :
1) Mengetahui persoalan hukum pembuatan produk
2) Mempunyai ilmu-ilmu berhubung dengan persoalan keagamaan
3) Membekalkan produk yang mengikut piawaian syarak.
4) Menyedari bahawa penghasilan produk akan menjadi darah daging dan akan dituntut di akhirat kelak.
5) Niat untuk menyediakan produk yang halal lagi baik kepada pengguna Muslim semata-mata mencari keredhaan Allah.
6) Sumber kewangan yang digunakan untuk perniagaan tidak bersumberkan riba

Situasi Kilang & Bahan Mentah
===================
1) Susunan dalam kilang mengikut syariat
2) Tidak ada muzik
3) Ada Nur bacaan Al-Quran
4) Ada kuliah kefahaman tentang IMP, GMP & HACCP
5) Ada kuliah kefahaman agama pada keseluruhan pengurusan & pekerja 3 kali seminggu
6) Sumber bahan-bahan mentah hendak lah yang halal dan mendapat pengesahan dari pihak berkuasa dan dari Unit Audit Syariah Dalaman.
7) Peralatan dan bahan mentah mestilah dibersihkan mengikut piawaian syariah. Contohnya: bersih lagi suci iaitu menggunakan air mutlak.

Pekerja
=====
1) Pekerja mestilah Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya (menutup aurat). 
2) Mengetahui dengan sungguh-sungguh hukum thoharah yang berhubung dengan dirinya dan kesucian bahan-bahan peralatan dan bahan mentah.
3) Mengetahui tentang air mutlak dan air mustakmal.
4) Kemampuan membaca Al-Quran kerana banyak doa-doa dan bacaan-bacaan yang perlu dibaca semasa proses pengilangan.
5) Sentiasa ada air wudhu.
6) Mesti memulakan dengan Bismillah dan doa-doa khusus.
7) Tidak bercampur antara lelaki dan perempuan. Perempuan yang haid di pindahkan dari bahagian pemprosesan buat sementara waktu ke bahagian lain.

Kenali Qaseh Gold di Wirdanish HomeBiz